Personlig utveckling

Vad kan familjerätten hjälpa dig med?

Om du behöver hjälp eller råd i familjerättsliga frågor så kan du vända dig mot närmaste familjerätt. Det finns jurister Linköping som arbetar med bland annat barns vårdnad Norrköping samt Linköping. Självklart om du bor i en annan del av landet så kontaktar du en mer lokal advokatfirma som passar dig.

Familjerätten arbetar inte bara med barnfamiljer och barns rätt utan även med arvsrätt, parförhållanden samt bodelning.
Barn räknas den som är under 18 år och anses ha begränsad rättshandlingsförmåga. Detta innebär att barnet inte får ingå avtal, gifta sig eller förvärvsarbeta. Vissa undantag finns med föräldrars medgivande.

Barnets bästa när det gäller frågor om vårdnad, umgänge samt boende väger alltid tyngst. I vissa fall kan barnets vilja tas hänsyn beroende på mognad och ålder.  Principen om barnets bästa kan vara ensam vårdnad när detta krävs. Domstolen kan fatta beslut om enskild vårdnad om det finns uppenbara problem med samarbete mellan föräldrarna.

Arvsrätt är det som reglerar vem som har rätt till samlade ägodelar när någon har avlidit. Denna rätten baseras på antingen testamente eller släktskap.
Arvet delas upp efter bestämda regler och principer.
Finns det inga arvingar eller testamente så tillfaller kvarlåtenskapen allmänna arvsfonden.

Bodelning kan Familjerätten Linköping hjälpa till med om det inte finns samboavtal eller äktenskapsförord när parterna av någon anledning inte kan komma överens.
Grundregeln är att allt delas på hälften efter eventuella skulder räknats in.
Om fördelningen blir oskälig och belastar ekonomiska förhållande och annat så kan delen i undantagsfall jämkas.

Kommentarer inaktiverade för Vad kan familjerätten hjälpa dig med?